Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Silniční daň u vozidla, na které je uplatňován paušální výdaj na dopravu

Otázka:

Jako fyzická osoba pronajímám nebytové prostory. Mohu si uplatnit jako daňově uznatelný výdaj paušální výdaj na dopravu 4 tis. Kč měsíčně, aniž bych musela platit silniční daň.

Odpověď

Předmětem daně silniční jsou mj. silniční motorová vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů (§ 2 odst. 1 zákona o dani silniční).

Tedy pro účely daně silniční je podstatné používání vozidla pro samostatnou činnost nebo v přímé souvislosti s ní, není podstatné uplatňování výdajů souvisejících s používáním vozidla pro účely daně z příjmů fyzických osob. Nájem nebytových prostor obecně nespadá pod samostatnou činnost a používání vozidla výhradně k nájmu by proto nemělo mít za následek povinnost platit za příslušné vozidlo silniční daň, výjimkou by však byl nájem nebytových prostor zařazených v obchodním majetku (§ 7 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů).

Pro úplnost doplňujeme, že uplatnění paušálního výdaje na dopravu předpokládá splnění řady podmínek, zejm. že v příslušném kalendářním měsíci poplatník využíval (tj. opakovaně užil) silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů z nájmu a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal (např. i jednorázově) ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě (§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 17. 10. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus