Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Příjmy daňového nerezidenta z nájmu bytu v České republice

Otázka:

Již více než 10 let žiji v Rakousku se svou rodinou, kde zároveň pracuji. Uvažoval jsem o koupi bytu v ČR a jeho následném pronajímání. Jakým způsobem by byl zdaněn roční příjem z nájmu cca 100 tis. Kč při uplatnění 30% paušálních výdajů? Hrály by při výpočtu daně v ČR nějakou roli mé vysoké příjmy ze zaměstnání v Rakousku?

Odpověď

Jako daňový nerezident byste v České republice zdaňoval jen příjmy ze zdrojů na území České republiky (§ 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů). Příjmy ze zdrojů v zahraničí by tak v České republice neměly žádný vliv na Váš základ daně (mohly by však mít vliv na možnost uplatnění některých daňových úlev - viz § 15 odst. 9, § 35ba odst. 2 a § 35c odst. 5 zákona o daních z příjmů).

Příjmy z nájmu bytů umístěných v České republice se považují za příjmy ze zdrojů na území České republiky (§ 22 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů) a zdaňují se v rámci daňového přiznání (zahrnují se obecně do dílčího základu daně z příjmů z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů).

Pokud byste ve zdaňovacím období (kalendářním roce) neměl jiné zdanitelné příjmy než příjmy z nájmu ve výši předpokládané v dotazu, tak po odečtení paušálních výdajů a po zohlednění základní slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů by Vám výsledná daň v České republice vycházela nulová; bez ohledu na nulovou daň byste ale při uvedených příjmech měl povinnost podat daňové přiznání podle § 38g zákona o daních z příjmů.

Ing. Pavel Zahradník, 7. 9. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus