Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Uplatnění DPH u nákladů spojených se způsobenou škodou

Otázka:

Obdržela jsem fakturu od dodavatele, kde fakturuje náklady spojené se způsobenou škodou na plastovém výrobku na stavbě bez DPH. Přitom dodavatel je plátce DPH, stejně jako já. Tuto fakturu budu přefakturovávat zaměstnanci, který škodu způsobil a ten bude uplatňovat nárok na pojistné plnění u pojišťovny. Mám fakturu zaměstnanci vystavit s DPH nebo bez?

Odpověď

Na základě popisu uvedeného v dotazu předpokládáme, že se jedná o náhradu škody, kterou Váš zaměstnanec způsobil Vašemu dodavateli. Požadavek na náhradu škody dodavatel uplatňuje vůči Vám jako svému smluvnímu partnerovi a Vy regresní nárok na náhradu škody zase uplatňujete vůči svému zaměstnanci (a ten uplatňuje nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti u své pojišťovny). V takovém případě by se nejednalo o plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty a fakturace by tak správně měla být bez DPH.

Obecně upozorňujeme, že při posuzování, zda se jedná o náhradu škody, je nutné pečlivě zkoumat příslušná ujednání, zejm. zda se ve skutečnosti nejedná o úplatu např. za poskytnutí služby (kdyby bylo ujednáno, že škůdce zajistí poškozenému opravu, tak poskytnutí služby spočívající v této opravě by samozřejmě dani z přidané hodnoty obecně podléhalo).

Ing. Pavel Zahradník, 30. 10. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus