Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Ztráta z pronájmu a uplatnění výdajů v následujících letech

Otázka:

V roce 2011 jsem pronajímala byt, v roce 2012 a 2013 jsem ho jen opravovala a tedy neměla žádné příjmy, jenom výdaje. Příjmy z pronájmu mám zase až v roce 2014. Mohu výdaje z let 2012 a 2013 uplatnit proti příjmům roku 2014, nebo jsem měla podat přiznání a vykázat ztrátu?

Odpověď

Podle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů je daňové přiznání povinen podat i ten, kdo vykazuje daňovou ztrátu (§ 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů; daňovou ztrátou je i situace, kdy poplatník nedosáhne ve zdaňovacím období příjmy a má pouze výdaje - viz Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-6, K § 5 odst. 3). V případě opožděného podání daňového přiznání pak vzniká povinnost uhradit pokutu podle § 250 daňového řádu.

Vyměřenou daňovou ztrátu lze v souladu s § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů odečítat od základu daně, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Vznik daňové ztráty zároveň znamená podstatné prodloužení lhůty pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 a 4 zákona o daních z příjmů a § 148 daňového řádu).

Přihlédnout k některým výdajům vynaloženým v předchozím kalendářním roce je možné podle § 5 odst. 7 zákona o daních z příjmů v zásadě pouze při zahájení činnosti.

Ing. Pavel Zahradník, 9. 10. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus