Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za spolek

Otázka:

Spolek vede jednoduché účetnictví. Jak se vyplňuje přiznání k dani z příjmů? Sečtou se členské příspěvky, dary a případné další příjmy, odečtou se související výdaje a pokud bude výsledek kladný, tak se do tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádek 10 uvede tato výsledná částka? Nebo budeme muset nějak rozepisovat v daňovém přiznání členské příspěvky a dary?

Odpověď

Na řádku 10 tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob se v případě spolku, který vede jednoduché účetnictví, uvádí rozdíl součtu všech příjmů a součtu všech výdajů za příslušné zdaňovací období, bez ohledu na to, zda je výsledek kladný nebo záporný.

Při stanovení základu daně je ale samozřejmě nutné jednotlivé příjmy a výdaje v daňovém přiznání správně zohlednit, např. členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, jsou od daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o daních z příjmů, tj. uvádí se pak na řádku 110 tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob; stejný daňový režim mohou mít při splnění stanovených podmínek přijaté dary (viz podrobněji § 17a a § 19b odst. 2 písm. b) a odst. 3 a § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 zákona o daních z příjmů). Podobně u výdajů je nutné zejm. zkoumat, zda se jedná o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo o výdaje, které nelze takto uznat a které se pak v tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob vykazují zejm. na řádku 40 (viz např. § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů).

Dále může u spolku přicházet v úvahu např. uplatnění položky snižující základ daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů (viz též § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 zákona o daních z příjmů) atd..

Ing. Pavel Zahradník, 15. 5. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus