Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Příjem z vypořádání společného jmění manželů

Otázka:

Manžel podniká a kvůli úvěru, který by si chtěl vzít, jsme zúžili rozsah společného jmění manželů. Manželovi připadly do výhradního vlastnictví nemovitosti, které byly ve společném jmění manželů, a za to mi bude doživotně vyplácet pravidelnou měsíční rentu (dohoda o zúžení rozsahu společného jmění manželů byla sepsána u notáře).

Bude vyplácená renta podléhat zdanění?

Odpověď

Při zúžení rozsahu společného jmění manželů se v souladu s § 736 a násl. občanského zákoníku provede likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním.

Pokud tedy v dotazu zmiňovaná renta představuje příjem z vypořádání společného jmění manželů, pak vůbec není předmětem daně z příjmů fyzických osob na základě § 3 odst. 4. písm. c) zákona o daních z příjmů.

Ing. Pavel Zahradník, 3. 4. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus