Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Příjmy zahrnované do vlastních příjmů manželky pro uplatnění slevy na manželku

Otázka:

V lednu 2015 jsem prodala ideální polovinu bytu, který jsme s bratrem dostali darem od otce. Vše bylo přes realitku a daň jsem řádně zaplatila. Pokud by můj roční příjem nebyl vyšší než 68 000 Kč, manžel by na mě mohl uplatnit úlevu na dani, zajímalo by mne zda se tedy příjem z prodeje bytu započítává do těch 68 000 Kč.

Odpověď

Podmínky pro uplatnění slevy na manželku upravuje zejm. § 35ba odst. 1 písm. b) a dále odst. 2 a 3 a § 35ca zákona o daních z příjmů.

Jednou z podmínek je, že manželka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období (kalendářní rok) 68 000 Kč, přičemž do vlastního příjmu manželky se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 zákona o daních z příjmů; u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Z uvedeného vyplývá, že do vlastních příjmů manželky se zahrnují v zásadě veškeré její vlastní příjmy, tj. i příjem z prodeje spoluvlastnického podílu na jednotce (bytu), která nebyla součástí společného jmění manželů.

Podpůrně též odkazujeme na pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-22, K § 35ba odst. 1 písm. b).

Ing. Pavel Zahradník, 19. 2. 2016

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus