Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Paušální výdaje u překladu knih

Otázka:

Mám živnostenský list mimo jiné na překladatelskou a tlumočnickou činnost. Mohu použít výdajový paušál 60 %, nebo je v případě překladů knih nutné vždy (přestože mám živnostenské oprávnění) použít paušál 40%?

Odpověď

Uplatnění paušálních výdajů upravuje § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Ve vztahu k předmětu dotazu je podstatné, že zatímco u příjmů ze živnostenského podnikání může poplatník uplatnit výdaje ve výši 60 %, u jiných příjmů ze samostatné činnosti lze uplatnit pouze 40% paušální výdaje.

Rozhodující je posouzení, zda příjem z překladů knih je příjmem ze živnosti, nebo zda se jedná o jiný příjem ze samostatné činnosti, zejm. přichází v úvahu příjem z užití nebo poskytnutí autorských práv ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory (§ 3 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona). Překlad knih chápeme právě jako výsledek duševní tvůrčí činnosti (srovnej též § 2 odst. 4 autorského zákona) a v takovém případě by příjem z překladu knih nebyl příjmem ze živnostenského podnikání. To je ostatně v souladu s obsahovou náplní živnosti "69. Překladatelská a tlumočnická činnost", která nezahrnuje překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory (viz příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb.).

Podle našeho názoru lze tedy u příjmů z překladu knih obecně uplatnit pouze 40 % paušální výdaje.

Ing. Pavel Zahradník, 1. 12. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus