Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Prodej automobilu, při jehož pořízení byl uplatněn zvláštní režim

Otázka:

Právnická osoba, plátce DPH, pořídila v roce 2010 ojetý automobil z autobazaru (při prodeji auta byl tehdy použit zvláštní režim podle dle § 90 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty). Datum první registrace vozu v ČR je z roku 2005. Nyní budeme předmětný automobil prodávat. Bude tento prodej podléhat DPH?

Odpověď

Z dotazu není patrné, zda se jedná o osobní automobil či nikoli.

Pokud by se jednalo o osobní automobil, u kterého podle předpisů platných do 31. 3. 2009 nebyl při pořízení nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tak by následný prodej tohoto automobilu představoval plnění osvobozené od daně (viz. čl. II bod 3 zákona č. 87/2009 Sb.)

Jestliže se nejedná o osobní automobil, tak jeho prodej obecně bude podléhat dani z přidané hodnoty s tím, že pokud byl pořízen se záměrem následného prodeje, bylo by možné použít zvláštní režim, kdy základem daně je pouze zisková přirážka (viz § 90 odst. 2 písm. e) zákona o dani z přidané hodnoty).

Ing. Pavel Zahradník, 8. 9. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2023 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus