Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Prodej zboží do zahraničí prostřednictvím webového portálu

Otázka:

Z důvodu poskytnutí služby do Německa jsem se stala identifikovanou osobou, zaregistrovala se a poskytnutou službu uvedla v souhrnném hlášení.

Uvažuji, že budu prodávat zboží přes webový portál provozovaný americkou společností, která si za to účtuje procenta z ceny prodaného zboží. Domnívám se, že v takovém případě přijímám službu od společnosti se sídlem ve Spojených státech, ale nejsem si jistá, jaké jsou s tím v České republice z hlediska DPH spojeny povinnosti, konkrétně:

  1. Je mou povinností odvést DPH z přijaté služby, nebo i ze zboží prodaného mimo ČR?
  2. Musím podat přiznání k DPH?
  3. Musím přijetí služby či prodej zboží vykazovat v souhrnném hlášení, nebo se souhrnné hlášení týká pouze poskytnutí služeb?
  4. Při prodeji zboží do zahraničí bez využití služeb provozovatele portálu mám povinnost odvést z prodaného zboží DPH?

Odpověď

Identifikovaná osoba má povinnost přiznat DPH v zásadě pouze z přijatých přeshraničních plnění (přesněji viz § 108 zákona o dani z přidané hodnoty).

V souhrnném hlášení se zase vykazují naopak uskutečněná přeshraniční plnění (přesněji viz § 102 zákona o dani z přidané hodnoty).

Zjednodušeně lze tedy uvést:

  1. Povinnost přiznat českou DPH se u identifikované osoby bude týkat přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§ 108 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o dani z přidané hodnoty).
  2. Identifikovaná osoba bude povinna podat přiznání k DPH v České republice za zdaňovací období, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat českou DPH (§ 101 odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty).
  3. Souhrnné hlášení se u identifikované osoby týká pouze poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k DPH v jiném členském státě (§ 102 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty).
  4. Povinnost přiznat českou DPH se u identifikované osoby netýká prodeje zboží.

Ing. Pavel Zahradník, 30. 7. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus