Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Dohoda o provedení práce a povinnost podat daňové přiznání

Otázka:

Musím podávat přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2014 v případě, že jsem během uvedeného roku měla jeden hlavní pracovní poměr, kdy jsem u zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani, a ve stejných měsících jsem měla u jiného zaměstnavatele dohodu o provedení práce s odměnou do 10 tis. Kč, která byla zdaňována srážkovou daní?

Odpověď

Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně je v zásadě konečná a příjmy takto zdaňované by proto podle našeho názoru neměly mít vliv na povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je však nutné připustit, že samotný text v úvodu ustanovení § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů by umožňoval výklad, podle kterého při souběhu příjmů ze závislé činnosti vždy vznikne povinnost podat daňové přiznání, bez ohledu na to, že příjmy plynoucí od druhého či dalších zaměstnavatelů, u kterých nebylo podepsáno prohlášení k dani, byly zdaněny konečnou srážkovou daní - takový výklad bychom však nepovažovali za správný.

Poplatník má možnost příjmy plynoucí na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které byly zdaněny srážkovou daní, zahrnout do daňového přiznání (viz § 36 odst. 7 a § 38g odst. 3 zákona o daních z příjmů) a daň sraženou z těchto příjmů započíst na svoji daň. Tento postup je pro poplatníka výhodný v případě, že by daň připadající na dotyčné příjmy byla nižší než sražená daň, tj. zejm. pokud by poplatník mohl v daňovém přiznání uplatnit nějaké daňové úlevy v dostatečné výši.

Při podání daňového přiznání musí být příjmy ze závislé činnosti doloženy potvrzením zaměstnavatele, ať již se jedná o příjmy, ze kterých byly sráženy zálohy na daň, nebo příjmy, ze kterých byla daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Ing. Pavel Zahradník, 30. 1. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus