Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Daňové zvýhodnění na dítě při přerušení studia z důvodu dlouhodobé hospitalizace

Otázka:

Podala jsem oznámení svému zaměstnavateli, že můj syn z důvodu dlouhodobé hospitalizace je nucen přerušit studium na vysoké škole. Znamená to, že nebudu moci uplatnit daňové zvýhodnění na syna po celou dobu přerušení jeho studia?

Odpověď

Po dobu přerušení studia na vysoké škole není syn studentem (§ 54 odst. 4 a § 61 odst. 2 zákona o vysokých školách) a dobu přerušení studia proto nelze považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání (35c odst. 6 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů).

Nicméně daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze v souladu s 35c odst. 6 písm. b) bodem 2 zákona o daních z příjmů uplatnit i v případě, že se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz. K této skutečnosti však zaměstnavatel přihlédne pouze pokud mu prokážete ve stanovené lhůtě nárok potvrzením finančního úřadu příslušného podle místa Vašeho bydliště (viz § 38k odst. 1 a 7 a § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 9. 1. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus