Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

DPH a výše náhrady škody

Otázka:

Provozuji autoopravnu, vedu daňovou evidenci a jsem plátce DPH. Zaměstnanec způsobil škodu zákazníkovi - rozbil autosklo. Auto jsme opravili. Musím vyčíslit škodu pro pojišťovnu (zaměstnanec je pojištěn). Předpokládám, že tuto škodu bych měla vyčíslit bez DPH, u nákupu autoskla jsem si uplatnila odpočet DPH na vstupu a zbývající částka je v daňových výdajích. Prosím o radu, zda je můj názor správný.

Odpověď

Obecně však lze konstatovat, že pokud jste uplatnila resp. byla oprávněna uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty u příslušného přijatého zdanitelného plnění, tak částka této daně není součástí Vašich nákladů a tedy by ani neměla ovlivňovat výši náhrady škody. Podpůrně lze vyjít z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2013, sp.zn. 25 Cdo 3039/2011.

Určení výše náhrady škody však není daňovou otázkou, prvotně je zapotřebí postupovat podle občanského zákoníku (zejm. § 2952 a § 2969 občanského zákoníku) resp. zákoníku práce (§ 250 a násl. zákoníku práce).

Ing. Pavel Zahradník, 2. 1. 2015

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus