Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Pronájem bytu v Bulharsku

Otázka:

Vlastním byt v Bulharsku, který bych tam chtěl pronajímat. Předpokládám, že daň z příjmů z pronájmu tohoto bytu budu platit v Bulharsku. Musím nějakým způsobem ještě dokládat tento příjem v daňovém přiznání v ČR?

Odpověď

Předpokládáme, že jste českým daňovým rezidentem (viz § 2 zákona o daních z příjmů a čl. 4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z  majetku mezi Českou republikou a Bulharskou republikou). V takovém případě máte v České republice tzv. neomezenou daňovou povinnost, která se vztahuje na celosvětové příjmy, tj. nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (tedy i příjmy z pronájmu bytu v Bulharsku).

Podle čl. 6 smlouvy o zamezení dvojí zdanění mohou být příjmy z nájmu nemovitého majetku umístěného v Bulharsku zdaněny v Bulharsku. Záleží na bulharských daňových předpisech, zda (a pokud ano, tak jakým způsobem a v jaké výši) tam budou příjmy z nájmu bytu zdaněny.

Případnou daň zaplacenou v Bulharsku z příjmů, které tam podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mohou být zdaněny, lze v přiznání k dani z příjmů podávaném v České republice započítat na českou daň, avšak pouze do výše české daně, která by na takový příjem připadala (čl. 23 smlouvy o zamezení dvojí zdanění a § 38f odst. 2 zákona o daních z příjmů; viz též příloha č. 3 k tiskopisu přiznání k dani z příjmů fyzických osob), a pokud by částka bulharské daně byla větší, lze rozdíl uplatnit jako výdaj v následujícím zdaňovacím období (§ 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 2. 12. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus