Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Dodanění pohledávek při přechodu na uplatňování paušálních výdajů

Otázka:

Provize za zprostředkování pojistek je vyplácena na základě vyúčtování pojišťovny. Vyúčtování za prosinec 2014 přitom zprostředkovatel obdrží až v lednu 2015 a následně jsou mu na účet připsány peněžní prostředky. Mají být tyto provize vykázané v daňové evidenci pohledávek za rok 2014? Musel by zprostředkovatel dodaňovat tyto provize v případě, že za rok 2014 bude přecházet na uplatnění výdajů paušálem?

Odpověď

Při změně způsobu uplatňování výdajů ze skutečných výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na paušální výdaje podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů se základ daně (dílčí základ daně) upravuje podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo.

Pokud změníte způsob uplatňování výdajů v roce 2014 (za rok 2014 již budete uplatňovat paušální výdaje, zatímco za rok 2013 jste ještě uplatňovala skutečné výdaje), měla byste v souladu s poslední větou § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů upravit základ daně za předchozí rok 2013, tj. o pohledávky evidované k 31. 12. 2013, což by znamenalo podat dodatečné daňové přiznání za rok 2013 (má se přitom za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo). Částky, které by tak již byly v souladu se zákonem zdaněny za rok 2013, se pak při následné úhradě už nezahrnují do základu daně (viz § 23 odst. 4 písm. d) zákona o daních z příjmů).

Pokud jde o samotnou otázku vzniku pohledávek, obecně je zapotřebí vycházet z příslušného smluvního ujednání mezi zprostředkovatelem a pojišťovnou. Z něj by totiž mělo vyplývat, kdy a v jaké výši zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, což nutně nemusí navazovat na datum vyúčtování, zejm. pokud vyúčtování pouze formálně deklaruje již vzniklé pohledávky a je zpracováváno až dodatečně.

Ing. Pavel Zahradník, 24. 11. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus