Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Příjmy spolku z reklamy

Otázka:

Náš spolek provozuje internetové stránky a přijal na účet peníze za reklamu ze zahraničního účtu. Jak dále postupovat? Musíme tyto příjmy danit, když jsou naše příjmy nízké?

Odpověď

Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem ve smyslu § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů (srovnej § 217 odst. 1 občanského zákoníku) a příjmy z reklamy jsou u něj vždy předmětem daně podle § 18a odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů, přičemž se nejedná o příjmy osvobozené od daně.

Spolek by proto měl po skončení zdaňovacího období podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, neboť se na něj nebude vztahovat výjimka upravená v § 38mb písm. a) zákona o daních z příjmů. V daňovém přiznání může spolek samozřejmě uplatnit výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a případně též snížit základ daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, daň tak může vyjít i nulová.

Spolku též vzniká registrační povinnost k dani z příjmů právnických osob (viz § 39a odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů) a pokud by poskytování reklamních služeb mělo soustavný charakter, bylo by zapotřebí řešit také dopady z hlediska daně z přidané hodnoty (viz § 5 odst. 1 a 2 a např. § 6h a § 6i zákona o dani z přidané hodnoty).

Ing. Pavel Zahradník, 24. 9. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus