Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

DPH u služeb poskytovaných zahraniční společnosti

Otázka:

Jsem podnikatel a plátce DPH. Spolupracuji se společností sídlící v USA, pro kterou provádím auditorskou činnost. Audit může probíhat ve firmě na českém území, ale také na Slovensku, v Německu apod.. Po auditu předkládám společnosti se sídlem v USA auditní zprávu a na jejím základě je mi vyplacena provize. Musím odvádět DPH z této činnosti?

Odpověď

Pro stanovení správného způsobu uplatnění DPH u poskytovaných služeb je zapotřebí určit zejm. tzv. místo plnění.

Základní pravidlo upravené v § 9 zákona o dani z přidané hodnoty stanoví, že místem plnění při poskytnutí služeb osobě povinné k dani je místo, kde má příjemce služby sídlo, případně místo, kde má příjemce služby provozovnu (k vymezení osob povinných k dani viz § 5 a § 9 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty).

Zároveň je v zákoně o dani z přidané hodnoty upravena řada výjimek, kdy se výše uvedené základní pravidlo nepoužije (§ 9 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty), např.:

  • služby vztahující se k nemovité věci (§ 10 zákona o dani z přidané hodnoty);
  • služby, u kterých ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, jejichž příjemcem je osoba, která má sídlo nebo provozovnou mimo EU, a která je zároveň plátcem DPH v tuzemsku (§ 10k zákona o dani z přidané hodnoty).

Pokud je místo plnění poskytovaných služeb v USA, jak lze obecně předpokládat z popisu služeb uvedeného v dotazu, tak poskytování takových služeb není předmětem české DPH (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty), tj. česká DPH se z nich neodvádí a pouze se vykazují v tiskopisu přiznání k DPH (obecně na řádku 26).

Ing. Pavel Zahradník, 15. 9. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus