Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zdaňování příjmů z nájmu bytu pořízeného na hypotéku

Otázka:

Musím platit daň z bytu, který pronajímám, když mám výdaje na tento byt větší než je požadovaný nájem? Počítá se do výdajů i hypotéka, kterou platím na byt.

Odpověď

Pokud Vaše roční příjmy z nájmu (před odečtením výdajů) přesáhnou 15 tis. Kč, tak Vám v souladu s § 38g zákona o daních z příjmů vznikne povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob; výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů z nájmu v daňovém přiznání ovlivní výši (dílčího) základu daně a tím se promítnou do výpočtu daně.

Splátky úvěru na pořízení pronajímaného bytu nelze jako výdaj pro daňové účely uplatnit, neboť se jedná o výdaj na pořízení hmotného majetku podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Pořizovací cenu pronajímaného bytu (kromě hodnoty pozemku) lze do výdajů pro daňové účely promítnout nepřímo prostřednictvím odpisů (viz § 24 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů).

Obecně by však bylo možné uplatnit pro daňové účely platby úroků z úvěru na pořízení pronajímaného bytu, pokud nebudou zahrnuty do ocenění bytu.

Výdajem obecně nejsou ani platby za služby spojené s užíváním bytu, které pronajímatel zúčtovává se zálohami placenými nájemcem (viz Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-6, K § 9).

Ing. Pavel Zahradník, 13. 8. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus