Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Účtování a evidence zjednodušených daňových dokladů

Otázka:

Je možné sloučit několik zjednodušených daňových dokladů dohromady, daň spočítat ze součtu a zaúčtovat jedním zápisem s tím, že v evidenci pro odpočet DPH by byl jen jeden (sběrný) doklad?

Odpověď

Z hlediska účtování lze doklady seskupit do souhrnného účetního záznamu, a to v souladu s § 4 odst. 11 zákona o účetnictví.

Částku daně z přidané hodnoty, pokud není na zjednodušeném daňovém dokladu uvedena, je však nutné vypočítat ve vazbě na konkrétní zdanitelné plnění nebo úplatu (viz zejm. § 36 odst. 1 a 2 a § 37 zákona o dani z přidané hodnoty), proto není možné ji spočítat ze součtu celkových částek za uskutečněná plnění dle seskupených dokladů (v souhrnném účetním záznamu by celková daň měla být spočítána jako součet částek daně vypočtených z jednotlivých seskupených dokladů). Nárokovat v rámci odpočtu daně lze daň uplatněnou podle zákona nebo nižší částku, pokud je na daňovém dokladu uvedena nižší částka daně (§ 72 odst. 2 a § 73 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty).

U přijatých zdanitelných plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady, plátce není povinen evidovat daňové identifikační číslo osoby, která zdanitelné plnění uskutečňuje, a postačuje tedy, když způsob evidování zjednodušených daňových dokladů vyhoví požadavku, aby poskytoval údaje v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání (§ 100 odst. 1 a 2 zákona o dani z přidané hodnoty).

Ing. Pavel Zahradník, 27. 6. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus