Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zohlednění záloh při přechodu z účetnictví na paušální výdaje

Otázka:

Poplatník (fyzická osob), který vede účetnictví, se rozhodl pro přechod z uplatňování skutečných výdajů na uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů. Zůstatek účtu 314 - Poskytnuté zálohy dodavatelům vykazuje kladný zůstatek. Bude (příp. mohl by být) základ daně zdaňovacího období, kdy naposledy vedl účetnictví, snížen o tuto částku dodatečným daňovým přiznáním?

Odpověď

Při změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů (tj. z uplatňování skutečných výdajů, kdy lze ale využít např. i paušálního výdaje na dopravu) na způsob podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (tj. na uplatňování tzv. paušálních výdajů vypočtených procentem z příjmů) postupuje fyzická osoba, která vede účetnictví, podle § 23 odst. 8 písm. b) bodu 1 zákona o daních z příjmů.

To znamená, že za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, upraví základ daně mj. o zůstatky záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud již o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období. Tento postup potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu č. 346/2010 Sb., kterým byly zálohy do zmiňovaného ustanovení doplněny, ve které se uvádí:

Podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bod 1 postupují poplatníci daně příjmů fyzických osob vedoucí účetnictví, kteří podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, případně pronájem, nejen ukončí, ale též pokud změní způsob uplatňování daňových výdajů, tj. přejdou na paušální výdaje podle § 7 zákona. V těchto případech dochází někdy k situaci, že poplatník účtuje o přijatých nebo zaplacených zálohách, které neovlivní výsledek hospodaření a tím ani základ daně. Pokud poplatník účtuje o přijatých zálohách s tím, že výdaje v následujícím zdaňovacím období uplatní paušální částkou, uvedené zálohy nezdaní. Pokud naopak poplatník účtuje o zaplacených zálohách s tím, že výdaje v následujícím zdaňovacím období uplatní paušální částkou, uvedené zálohy neuplatní do daňových výdajů. Novelou se tento stav narovná, zaplacená záloha bude daňovým výdajem, přijatá záloha zdanitelným příjmem.

Dodatečné daňové přiznání na nižší daň lze podat za podmínek uvedených v § 141 daňového řádu.

Ing. Pavel Zahradník, 26. 5. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus