Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Paušální výdaj na dopravu u vypůjčeného automobilu

Otázka:

Podnikatel koupil automobil, kupní cena je financována úvěrem, v úvěrové smlouvě je ustanovení o tom, že podnikatel používá auto jako vypůjčitel. Jak je to s uplatňováním paušálních výdajů na provoz vozidla?

Odpověď

Jestliže podnikatel používá automobil na základě výpůjčky, nemůže paušální výdaj na dopravu u takového automobilu uplatňovat, neboť podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů lze paušální výdaj na dopravu uplatnit pouze u vlastního silničního motorového vozidla zahrnutého nebo i nezahrnutého do obchodního majetku nebo v nájmu.

Automobil používaný podnikatelem na základě výpůjčky není ve vlastnictví podnikatele (vlastníkem automobilu je zřejmě banka, na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva) a není ani v nájmu (na rozdíl od nájmu je výpůjčka bezplatná).

Pro úplnost doplňujeme, že přestože podnikatel nemá k automobilu vlastnické právo, mohl by jej daňově odpisovat za podmínek uvedených v § 28 odst. 4 a § 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů.

Ing. Pavel Zahradník, 10. 4. 2014

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2021 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus