Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Žitomírská 599/38
101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel.: +420 604 675 093

Výdaje u příjmů z prodeje akcií zdaňovaných jako tzv. ostatní příjmy

Otázka:

Mám příjmy z prodeje akcií, které zdaňuji jako tzv. ostatní příjmy. Protože obchoduji s akciemi po internetu, zajímalo by mě, jestli si mohu jako prokazatelně vynaložený výdaj odečíst i náklady s tím spojené, konkrétně mám na mysli měsíční paušál za internet a výdaje na pořízení počítače a modemu.

Příjmy z prodeje akcií jsem dosáhl v roce 2008, počítač a modem jsem pořídil v roce 2007 (celková cena počítače a modemu nepřesáhla 40 tis. Kč).

Odpověď

Příjmy z prodeje cenných papírů (např. tedy akcií), jsou považovány za tzv. ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, pokud se nejedná např. o příjmy z prodeje akcií vložených do obchodního majetku poplatníka s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - viz pokyn Ministerstva financí č. D-300, k § 7, bod 1).

V souladu s § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů lze u těchto ostatních příjmů z prodeje akcií jako daňově účinný výdaj uplatnit kromě nabývací ceny prodaných akcií (§ 24 odst. 7 zákona o daních z příjmů) i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení prodaných akcií.

Výdaje na pořízení počítače, modemu a připojení k internetu nelze podle našeho názoru považovat za výdaj na dosažení příjmů z prodeje akcií (uvedené výdaje by v závislosti na konkrétních okolnostech mohly mít spíše charakter výdajů na zajištění nebo udržení těchto příjmů, avšak u příjmů zdaňovaných podle § 10 zákona o daních z příjmů nelze takové výdaje odečítat - srovnej § 7 odst. 3 a § 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů).

Ing. Pavel Zahradník, 14. 1. 2009

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2019 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus