Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňového přiznání a podání daňového přiznání na finanční úřad vnímá řada klientů jako hlavní povinnost vyplývající z daňových zákonů. U většiny daní je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat a uvést též případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a vyčíslit jejich výši.

Zpracování daňového přiznání přitom může být často komplikované a zpravidla nestačí jenom vyplnit tiskopis podle příslušného poučení k daňovému přiznání, ale je nutné zpracovat další přílohy a především správně zohlednit veškerá ustanovení příslušného daňového zákona.

Podle rozsahu, který si sami zvolíte:

  • Vám poskytneme metodickou pomoc, kdy dohlédneme na to, aby žádná relevantní skutečnost nebyla při zpracování daňového přiznání opomenuta, nebo
  • za Vás daňové přiznání na základě Vašich podkladů zpracujeme a případně také v zastoupení Vaším jménem podáme na finanční úřad, nebo
  • u Vás provedeme tzv. daňový audit, kdy podrobně prověříme připravené podklady, zejména výstupy z účetnictví, a na základě toho zpracujeme daňové přiznání (cílem daňového auditu je jednak optimalizovat daňovou povinnost klienta a jednak předejít možným daňovým rizikům nebo alespoň klienta na zjištěná daňová rizika předem upozornit).

Pokud přiznání k dani z příjmů zpracovává a na základě zplnomocnění předkládá daňový poradce, lze využít tzv. odklad daňového přiznání, tj. delší zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce.

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus