Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Žitomírská 599/38
101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel.: +420 604 675 093

Zastupování v daňovém řízení

Zastupování při daňové kontrole

Pokud finanční úřad zahájí daňovou kontrolu a nebo se dostanete do problému s finančním úřadem, je obtížné zachovat si chladnou hlavu a nadhled. Zejména v těchto případech jsme připraveni kvalifikovaně hájit Vaše práva a oprávněné zájmy. Dosažení úspěchu je podle našich zkušeností do značné míry ovlivněno využíváním veškerých procesních možností, které zákon nabízí (daňový poradce např. podává odvolání a uplatňuje další opravné prostředky, účastní se ústních jednání, připravuje reakce na výzvy správce daně apod.).

Odklad daňového přiznání

Jiným důvodem pro zplnomocnění daňového poradce je využití zákonného prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce (tzv. odklad daňového přiznání).

Obecné zastupování

Jestliže klient není ve sporu se správcem daně, bývá důvodem pro zastupování ze strany daňového poradce obykle snaha klienta plně se věnovat vlastnímu podnikání nebo jiným aktivitám a svoje daňové záležitosti ponechat na daňovém poradci, nebo prostě jenom nechuť klienta jednat s finančním úřadem (v těchto případech se tedy jedná o formu průběžného daňového poradenství).

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2018 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus