Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zastupování v daňovém řízení

Existuje řada situací, kdy byste mohli chtít využít zastupovánív daňovém řízení.

Zastupování při daňové kontrole

Pokud finanční úřad zahájí daňovou kontrolu a nebo se dostanete do problému s finančním úřadem, je obtížné zachovat si chladnou hlavu a nadhled. Jsme připraveni kvalifikovaně hájit Vaše práva a oprávněné zájmy. Dosažení úspěchu je podle našich zkušeností do značné míry ovlivněno využíváním veškerých procesních možností, které zákon nabízí (daňový poradce např. podává odvolání a uplatňuje další opravné prostředky, účastní se ústních jednání, připravuje reakce na výzvy správce daně apod.).

Odklad daňového přiznání

Pokud přiznání k dani z příjmů zpracovává a podává daňový poradce na základě plné moci, která byla včas uplatněna u správce daně, tak lze při splnění stanovených podmínek využít delší zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce (tzv. odklad daňového přiznání).

Běžné zastupování

Jestliže klient není ve sporu se správcem daně, bývá důvodem pro zastupování daňovým poradcem snaha klienta plně se věnovat vlastnímu podnikání nebo jiným aktivitám a svoje daňové záležitosti ponechat na profesionálovi - daňovém poradci, nebo prostě jenom nechuť klienta jednat s finančním úřadem (v těchto případech se tedy jedná o formu průběžného daňového poradenství).

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus