Daňový poradce Vám poradí s řešením daňových záležitostí

Kancelář Praha:
Tel.: +420 604 675 093

Zpracování stanovisek a konzultace k daňovým záležitostem

Zpracování stanovisek a konzultace k daňovým záležitostem jsou typickou součástí daňového poradenství. Pro klienta znamená stanovisko či konzultace srozumitelný přehled a vysvětlení daňových dopadů a shrnutí daňových rizik, zbavuje jej nejistoty vyplývající ze složitých daňových zákonů, poskytuje mu informace o vhodném řešení, pomáhá mu předcházet problémům s finančním úřadem.

Naše písemná stanoviska vždy obsahují odkazy na příslušná ustanovení daňových zákonů tak, aby bylo možné je využít při argumentaci před finančním úřadem nebo je konfrontovat s jinými názory k posuzované záležitosti (samozřejmě jsou zohledněny existující výklady, ať již uplatňované ze strany daňové správy nebo zastávané odbornou veřejností, stejně tak jako případná judikatura).

Obecně mohou nastat 3 situace, kdy stanovisko nebo konzultaci budete chtít využít:

  • pokud zvažujete uskutečnění nějaké transakce a chcete předem znát daňové dopady, neboť ty samozřejmě mohou výhodnost nebo nevýhodnost zvažované transakce podstatně ovlivnit;
  • pokud jste se již rozhodli uskutečnit nebo jste již dokonce uskutečnili nějakou transakci a daňové dopady chcete znát proto, abyste mohli vypořádat daňové povinnosti z této transakce vyplývající;
  • pokud jste již uskutečnili nějakou transakci a vypořádali související daňové povinnosti, přičemž chcete dodatečně nechat posoudit daňové dopady (např. abyste si mohli ověřit správnost zvoleného postupu, protože si jím nejste jisti nebo jste ve sporu s finančním úřadem apod.).

Jsme schopni pro Vás zajistit stanoviska i konzultace v oblasti prakticky všech daní ukládaných v České republice, a to jak formou jednorázové služby tak formou průběžného daňového poradenství, které je případně završeno zpracováním daňového přiznání.

V případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit závazné posouzení daňových důsledků správcem daně nebo písemné vyjádření Ministerstva financí České republiky.

© Ing. Pavel Zahradník 2008 - 2024 | Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus